O firmie

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Iławie istnieje od 1945 roku. Z inicjatywy byłego Burmistrza Miasta Iławy Maksymiliana Grabowskiego, grupa działaczy postanowiła powołać do życia z dniem 30 lipca 1945 roku Spółdzielnię pod nazwą Spółdzielnia Spożywców „Mazur”.
W dniu tym podpisany został pierwszy Statut Spółdzielni. Kierownikiem Zarządu Spółdzielni został Leonard Ewertowski.
Pod koniec 1945 roku Spółdzielnia liczyła 33 członków, a swoją działalność gospodarczą zaczęła od jednego sklepu spożywczego przy ul. Kościuszki. W latach 1947-1948 powiększyła ona swój potencjał do 4 sklepów spożywczych, 1 sklepu przemysłowego i 1 restauracji, a na przełomie roku 1948/1949 przejęła warsztat masarski. Rejestracja Spółdzielni nastąpiła w dniu 18 października 1949 roku w Sądzie Okręgowym w Pasłęku Nr R.S.J. – 92.
Na lata 1950-1960 przypada dynamiczny rozwój Spółdzielni, między innymi poprzez wzrost ilości prowadzonych placówek.
W 1955 roku Spółdzielnia zorganizowała Zakład Pracy Nakładczej zaspakajając tym samym stale rosnące zapotrzebowanie na art. przemysłowe. Działalność handlowa i usługowa szła w parze z ożywioną pracą społeczno- samorządową i wychowawczą wśród członków Spółdzielni. Pod koniec lat 60-tych Spółdzielnia liczyła 1963 członków.
Lata 60-te to dalszy rozwój Spółdzielni. Rok 1966 przynosi reorganizację w Spółdzielni. Na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielnia „Społem” w Iławie współtworzy „Społem” Wojewódzką Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Olsztynie stając się jej Oddziałem. Lata 80-te , mimo niekorzystnej sytuacji społeczno – politycznej, to okres dalszego rozwoju Spółdzielni. Duże nakłady inwestycyjne pozwoliły wybudować magazyn hurtowy, piekarnię, 4 pawilony spożywcze, warsztaty grupy remontowo-konserwacyjnej.
Z dniem 1 stycznia 1984 roku powstaje samodzielna samorządowa i samo finansująca się „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Iławie. W tym czasie dysponuje ona 52 placówkami detalicznymi, 15 punktami usługowymi, 12 zakładami gastronomicznymi stałymi, 7 sezonowymi, 9 bufetami przyzakładowymi i 2 stołówkami. Spółdzielnia zatrudniała w tym okresie 642 pracowników i 80 uczniów praktycznej nauki zawodu.
Na początku lat 90-tych znacznie zmniejszył się potencjał gospodarczy Spółdzielni i zatrudnienie, co związane było z nowymi uwarunkowaniami społeczno – politycznymi. Dzień dzisiejszy w „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Iławie to działalność gospodarcza prowadzona – w zakresie handlu detalicznego w 11 sklepach spożywczych i 3 przemysłowych, w produkcji – własny zakład ciastkarsko-piekarski oraz kompleks hotelowo-gastronomiczny „Kormoran”
Handel iławski- dostosowując się do rangi i ambicji miasta-prezentuje coraz wyższy poziom, a nasza Spółdzielnia ma w tym swój znaczący udział. Relatywnie duże nakłady finansowe na nowe inwestycje, modernizacje i remonty bazy materialnej, a także szeroki zakres szkoleń mają na celu poprawę wyglądu i estetyki placówek, a także stałe ich unowocześnianie i dostosowywanie funkcjonowania do coraz większych wymagań klientów tak miejscowych, jak i przyjeżdżających do Iławy z kraju i zagranicy.