Struktura

I. Prezes Zarządu
1. Sekcja Spraw Pracowniczo – Ekonomicznych i Samorządu.                                                                                                                         Kierownik sekcji - Pełnomocnik Zarządu
2. Samodzielne stanowisko d.s.BHP i P. POŻ.
3. Sekcja Handlu i Produkcji
4. Sekcja Administracyjno  - Techniczna
5. Samodzielne stanowisko porad prawnych
6. Główny Księgowy   – Kier. Dz. Finansowo – Księg.                                                                                                                                                    7. Dział Finansowo – Księgowy.