Zarząd

 

 

Zarząd Spółdzielni
-mgr inż. Eckhard Sikorski - Prezes Zarządu
prezes@spolemilawa.pl
-Bożena Sławińska -Pełnomocnik Zarządu                                                                                                           kadry@spolemilawa.pl
Członkowie Rady Nadzorczej:
Przewodniczący - mgr inż.Waldemar Kowalski
Z-ca Przewodniczącego    - Irena Bobrowska
Sekretarz   -  Elżbieta Zawłocka
Członek      - Agnieszka Kijewska
Członek      - Andrzej Kopaczewski